0322 453 03 74 info@keskininsaat.net

Keskin İnşaat projelerini üstün kalite anlayışına uygun olarak tasarlar. Üst düzey güvenlik standartları, yaşam kalitesi ve estetik değer ön planda tutulur. Yaşamsal güvenlik kriterlerini en üst seviyede tutmak Keskin İnşaat için temel prensiptir.

Keskin İnşaat, yapılarını; yürürlükte bulunan en son Deprem Yönetmeliği, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine tam uygun olarak üretir. Yapı denetim firmaları ve teknik danışmanlarca kalite kontol testine tabi tutarak TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleriyle projelerini hayata geçirir.

Keskin İnşaat, projelerinde, yapılan detaylı sondajlara ve hazırlanan ayrıntılı zemin etüd raporlarına uygun olarak; yükleri sağlam zemine aktaran betonarme radye temel ve deprem sarsıntılarına güvenli bir şekilde karşı koyduğu kanıtlanmış C35 beton kullanır.